Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Sigorta konusu ile ilgili tüm soruların yanıtlarını, TSB resmi web sitesi kaynaklı aşağıdaki bağlantılardan edinebilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortaları

 1. Ferdi Kaza sigortasının kapsamı nedir?
 2. Ferdi Kaza sigortasının coğrafi sınırı nedir?
 3. Deprem, Ferdi Kaza sigortasına dahil midir?
 4. Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?

Kasko Sigortası

 1. 1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Sigortası Genel Şartları’nda kasko sigortası ürünleri nasıl sınıflandırılmıştır?
 2. Kasko sigortası sahibi/sigortalı, hasar anında neleri yapmakla yükümlüdür?
 3. Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?
 4. 1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartları’nda başka ne gibi önemli değişiklikler olmuştur?
 5. Kasko Sigortası’nda aracın pert/ağır hasarlı olması halinde veya çalınması durumunda kasko poliçesinde yazan sigorta bedeli mi ödenir?
 6. Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi de el değiştirir mi?
 7. Sigortalı öldüğünde kasko sigorta poliçesinin durumu ne olur?
 8. Araç, noter satışı olmaksızın, el senedi ile satılmış ve alan kişi kazaya karışmış ise, satan açısından sorumluluk sözkonusu olur mu?
 9. Kasko Sigortasında Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir aracın sigorta yenilemesinin başka şirkete yaptırılması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder mi?
 10. Kasko Sigortasında Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi?
 11. Araç, başka bir taşıtla taşınırken hasar olursa, kasko sigortası hasarı karşılar mı?
 12. Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar, kasko sigortasına dahil midir?
 13. Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?
 14. Araç hasar gördüğünde, tamirde geçen süreye isabet eden kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar kasko teminatına dahil midir?
 15. Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?

Trafik Sigortası

 1. Trafik Sigortası Nedir?
 2. Trafik Sigortası Kapsamında Tedavi Giderleri Karşılanıyor mu?
 3. Trafik sigortası primleri niye şirketten şirkete farklılık gösteriyor?
 4. Trafik sigortasının primleri taksitlendirilebilir mi?
 5. Trafik sigortası poliçemi vade bitiminde yenilemeyi unutursam sonuçları ne olur?
 6. Ticari taksilerin trafik sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden çok daha yüksek?
 7. Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?
 8. Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?
 9. Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?
 10. Aracın kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkiler mi?
 11. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırmış bir araca Trafik sigortasında indirim yapılır mı?
 12. Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?
 13. Trafik sigortasında tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması, aracı mı yoksa işleteni mi takip eder?
 14. Aracın çektiği römork, yarı römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?
 15. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar Trafik sigortasından karşılanır mı?
 16. Yarışa katılan araçların verecekleri zararlar trafik sigortası teminat kapsamında mıdır?
 17. Ölüm, yaralanma sonucunda geçici veya kalıcı iş görememe hali oluştuğunda, trafik sigortası bu zararı öder mi?
 18. Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?
 19. Trafik kazasında zarar görenler kazaya neden olan kişiye taleplerini ne kadar sürede yapmalıdır?
 20. Trafik sigortasında tazminat kaç gün içerisinde ödenir?

Zorunlu Deprem Sigortası

 1. Zorunlu Deprem Sigortası hangi binaları kapsar?
 2. Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminat neleri içerir?
 3. Zorunlu Deprem Sigortasında teminat tutarı nasıl tespit edilir?
 4. Zorunlu Deprem Sigortasında tespit edilen sigorta bedeline konutun arsa bedeli dahil midir?
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?
 6. Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?
 7. Bir deprem sonrasında hasar meydana geldiği takdirde neler yapılmalıdır?
 8. Hasar durumunda DASK’a gönderilecek belge ve bilgiler nelerdir?
 9. Tazminat ödemeleri ne kadar süre içerisinde yapılır?
 10. Zorunlu Deprem Sigortasında tazminat hakkının eksilmesi veya kaybedilmesi durumu olabilir mi?
 11. Zorunlu Deprem Sigortası ile verilen teminatın binanın değerini karşılamadığı durumlarda ne yapılabilir?

Sağlık Sigortası

 1. Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 2. Sağlık Sigortası poliçelerinde teminat ne zaman başlar?
 3. Tedavi sürecinde teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?
 4. Hangi sağlık harcamaları poliçe kapsamı içindedir?
 5. Teminat dışı kalan haller nelerdir?

Sorumluluk Sigortaları

 1. İşveren Sorumluluk Sigortası nedir?
 2. İşçi çalıştığı yerde meslek hastalığına yakalanırsa, İşveren Sorumluluk Sigortasından faydalanabilir mi?
 3. İşveren Sorumluluk Sigortası mecburi bir sigorta mıdır?
 4. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı nedir?
 5. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortasında üçüncü şahıs sayılmayanlar kimlerdir?
 6. Asansör Mali Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı nedir?
 7. Asansörün kapasitesinin üzerinde kullanılması sonucu oluşan hasarlar karşılanır mı?
 8. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortasını kimler yaptırır?
 9. Tüpgaz bayiinde gerçekleşen patlama sonucu, komşu binada meydana gelen hasarı Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası karşılar mı?
 10. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak zorunlu mudur?
 11. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ait primler nasıl belirlenmektedir?
 12. Tüpgaz ile Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası arasındaki farklar nelerdir?
 13. Hekimler için Mesleki Sorumluluk Sigortası bulunmakta mıdır?
 14. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Sorumluluk) neleri teminat altına almaktadır ?
 15. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Mesleki Sorumluluk) zorunlu bir sigorta mıdır?
 16. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Mesleki Sorumluluk) primleri nasıl belirlenir ?

Hırsızlık Sigortası

 1. Hırsızlık sonucu meydan gelen hasarı ödendikten sonra çalınan mallar kısmen veya tamamen bulunursa ne yapılmalıdır?
 2. Hırsızlıkta sonucu meydana gelen hasarın ödemesi ne zaman yapılır?
 3. Sigortalı malın mülkiyetinde bir değişiklik olduğunda Hırsızlık sigortası devam eder mi?
 4. Yalnızca Hırsızlık teminatı alınabilmekte midir?

Yangın Sigortası

 1. Yangın Sigortasının kapsamı nedir?
 2. Yangın sigortasında ek sözleşme ile teminat kapsamına alınacak riskler nelerdir?
 3. Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
 4. Sözleşme süresi içinde menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta poliçesinin durumu ne olur?
 5. Sigortalının ölümü halinde, yangın sigortası poliçesinin durumu ne olur?
 6. Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
 7. Hasar durumunda sigortalının yükümlülükleri nelerdir?
 8. Hasar bildirimi yapıldıktan ne kadar süre sonra sigorta şirketinin olumlu veya olumsuz sigortalıya bilgi vermesi gerekir?
 9. Hasar sonrasında sigorta tazminatı nasıl hesaplanır?

Mühendislik Sigortaları

 1. Makine Kırılması Sigortası, hırsızın makinelere vereceği hasarı da karşılar mı?
 2. Mühendislik Sigortalarında hasar olduktan sonra sigorta teminatı sona erer mi?
 3. Montaj Sigortalarında fesih hakkı var mıdır?
 4. Büro, atölye ve/veya fabrikadaki elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz Sigortası teminatı aldıktan sonra ayrıca ek olarak yangın teminatı alınması gerekli midir?
 5. Garanti kapsamında elektronik cihazlar ve/veya makineler için sigorta gerekli midir?
 6. Bakım Devresi Teminatı nedir, bu devrede yangın, deprem gibi teminatlar verilmekte midir?

Hekim Mesleki Sorumluluk

 1. Hekimler için Mesleki Sorumluluk Sigortası bulunmakta mıdır?
 2. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Sorumluluk) neleri teminat altına almaktadır ?
 3. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Mesleki Sorumluluk) zorunlu bir sigorta mıdır?
 4. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Mesleki Sorumluluk) primleri nasıl belirlenir ?

Bağlantı Kaynakları: Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) resmi web sitesi.
Bağlantıya tıklamanızı takiben ulaşacağınız sayfanın adresi:
http://www.tsb.org.tr/sss.aspx?pageID=901

AYAZBEY SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.

‘’Geçmişe Bağlı , Geleceğe Açık’’

Şube Başvuru Formu