Kimler Şube Müdürü Olabilir?

Kimler Şube Müdürü Olabilir?

Değerli Şube adayı,

Şirketimize yapacak olduğunuz başvuru tarafımıza ulaştığında mutlaka değerlendirilmektedir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki; şubemiz olarak çalışmaya başlamadan önce –karar aşamasında- mutlak surette web sitemizde adres ve telefonları bulunan mevcut şubelerimiz ile görüş alışverişinde bulunmanızı ve çalışma, iş düzeni, şube memnuniyeti gibi konularda bilgi sahibi olmanızı isteriz.
Ayazbey Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. olarak yapmış olduğumuz tüm çalışmalar 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler doğrultusunda yapılmaktadır.
Dolayısı ile her şubede bulundurulması gereken Şube Müdürünün sahip olması gereken deneyim süresine haiz  kişinin şube açılışı öncesi hazır bulundurulması ve bilahare levhamıza kaydı gerekmektedir.
Aşağıda; Şube Müdürü ve Teknik Personel olabilmek için eğitim durumlarına göre deneyim süreleri çizelgesi bulunmaktadır.
Değerlendiriniz ve bilahare Şirketimiz Şubeler Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.
Her türlü sorunuza cevap vermek üzere aramanızı bekliyor olacağız.

Saygılarımızla,
NECDET AYAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

AYAZBEY
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK
OĞUZLAR MAH.MÜRSELPAŞA BULVARI AYAZBEY PLAZA NO:32 KAHRAMANLAR – KONAK/İZMİR
Tel : 0232-449 35 35 (Pbx)
Gsm: 0 552 649 35 35
E-mail: ayazbey@ayazbeysigorta.com.tr

ŞUBE MÜDÜRLERİ İÇİN GEREKEN ÖĞRENİM DÜZEYİ VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ

ÖĞRENİM DÜZEYİ
MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ
İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)
2 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları
1 yıl 6 ay
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler)
Aranmaz.

(*)Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Risk Yönetimi, Aktüerya Bölümleridir.

MESLEKİ DENEYİM SÜRESİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

• Mesleki deneyim süresinin sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde tamamlanması gerekmektedir. Sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlar sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans aracıları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlardır.
• Levhaya kayıtlı sigorta eksperliği faaliyetinde bulunulmuş olması mesleki deneyimden sayılır.
• Mesleki deneyime ilişkin sürelerin hesabında teknik personel unvanının kazanılması için geçirilen süreler dikkate alınır.
• Bankalar vb. çalışanlar için mesleki deneyim süresinin hesabında Segem belgesinin alındığı tarih esas alınacaktır. Ayrıca bu deneyim süresinin kanıtlanması için ilgili kurum ve kuruluşlardan görev tanımı ile ilgili bilgi ve belgelerin alınması gerekmektedir.
• Bireysel Emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler 6.cı maddenin ikinci fıkrasının(ç) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını(Segem) kazanmaları şartı ile Teknik Personel kabul edilir.
• 14.04.2008 tarihinden önce sigorta acentesi ortaklığı bulunanların gerçek kişi acente ya da tüzel kişi acente müdürü veya şube müdürü olmak istemeleri halinde, bu kişiler 14.04.2008 tarihli ve 28980 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin geçici 1. Maddesi çerçevesinde anılan tarihten önce gerçek ve tüzel kişi acenteliği yapanlara tanınan öğrenim düzeyi şartından muaf tutulacaklardır.
• Levha Kaydı olan gerçek Kişi Sigorta Acentesi, Acentelik yapabilme hakkını DONDURARAK, acenteliğini kapatıp şubede Müdür olabilir.
• Levha Kaydı Olan Tüzel Kişi Acente, Acenteliğini TAMAMEN kapatıp, şubede müdür olabilir.
• Tüzel Kişi Acente levhasına Müdür olarak kaydedilen bir kişi, acenteden ayrılarak, şubede müdür olabilir.
• Daha önce Tüzel Kişi Acente Levhasına Müdür olarak kaydedilmiş olup, şu an farklı bir iş kolunda çalışan kişi, şubede müdür olabilir.

Yukarıda özellikleri yazılı tüm kişiler için SEGEM belgesinin olması şarttır.

https://www.segem.org.tr/2022/2022_sinav_takvim.pdf

Not:
Mesleki deneyimi ispatlamak adına SGK kayıtlarının ibraz edilmesi gereklidir.

AYAZBEY SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.

‘’Geçmişe Bağlı , Geleceğe Açık’’

Şube Başvuru Formu