Vergi Avantajı Konusu

Vergi Avantajı Konusu

Sağlık, hastalık ve ferdi kaza sigortası yaptıranlar, ödedikleri primlerin bir kısmı için vergi avantajından yararlanabilmektedir. Bu sigortaları yaptıranlar yıllık ödedikleri primin yüzde 15’ini gelir vergisinden düşebilmektedir.

Örneğin, aylık geliri brüt 1.000 TL olan ve aylık 150 TL sağlık sigortası primi ödeyen bir gelir vergisi mükellefi, 150 lirayı vergiden düşebiliyor. Ancak vergi indirimine konu olan toplam miktar, ilgili tarihte geçerli olan yıllık asgari ücret sınırını da geçemeyecek.
Sigortalı, ödediği primin bir kısmını bu teşvik nedeniyle geri alıyor ve sigorta poliçesine daha az para ödemiş oluyor. Bir başka deyişle poliçe sahiplerinin maaşından daha az vergi kesintisi uygulanmış oluyor.

Vergi avantajından nasıl yararlanabilirsiniz?
Vergi avantajından yararlanabilmek için ödemelere ait kredi kartı ekstreleri veya tahsilat makbuzları yeterli. Ödeme yaptığınıza dair bu belgelerden birini ve poliçenizin bir örneğini (fotokopisini) çalıştığınız muhasebe şirketine veya çalıştığınız şirketin maaş hesaplaması yapan birimine teslim ederek indirimden yararlanabilirsiniz.

AYAZBEY SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.

‘’Geçmişe Bağlı , Geleceğe Açık’’

Şube Başvuru Formu