Kimler Teknik Personel Olabilir?

Kimler Teknik Personel Olabilir?

Değerli Teknik Personel adayı,

Şirketimize yapacak olduğunuz başvuru tarafımıza ulaştığında mutlaka değerlendirilmektedir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki; şubelerimizde veya merkezimizde Teknik Personel olarak çalışmaya başlamadan önce –karar aşamasında- mutlak surette web sitemizde adres ve telefonları bulunan mevcut şubelerimiz ile görüş alışverişinde bulunmanızı ve çalışma, iş düzeni, şube/personel memnuniyeti gibi konularda bilgi sahibi olmanızı isteriz.
Ayazbey Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. olarak yapmış olduğumuz tüm çalışmalar 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler doğrultusunda yapılmaktadır.
Dolayısı ile şubelerde ve/veya merkezimizde bulundurulması gereken Teknik Personellerin sahip olması gereken deneyim sürelerine haiz  kişiler olması ve şirketimizde görev alabilmesi için mutlaka Tobb bünyesinde mevcut levhamıza kaydı gerekmektedir.
Aşağıda; Teknik Personel olabilmek için eğitim durumlarına göre deneyim süreleri çizelgesibulunmaktadır.
Değerlendiriniz ve bilahare Şirketimiz Personel Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.
Her türlü sorunuza cevap vermek üzere aramanızı bekliyor olacağız.

Saygılarımızla,
NECDET AYAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

AYAZBEY
SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK
OĞUZLAR MAH.MÜRSELPAŞA BULVARI AYAZBEY PLAZA NO:32 KAHRAMANLAR – KONAK/İZMİR
Tel : 0232-449 35 35 (Pbx)
Gsm: 0 552 649 35 35
E-mail: ayazbey@ayazbeysigorta.com.tr

TEKNİK PERSONEL İÇİN GEREKEN ÖĞRENİM DÜZEYİ VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ

ÖĞRENİM DÜZEYİ
MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ
Lise ve Dengi Okul
1 yıl
Lise ve Dengi Okul(müfredatında sigortacılık ile ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları)
6 ay
Lise ve Dengi okul(Teknik Personel kamu istihdam programı)
6 ay
İki Yıllık Yüksekokul
6 ay
İki Yıllık Yüksek Okul(Sigortacılık,Bankacılık-Sigortacılık,Aktüerya ve Risk Yönetimi bölümlerinden mezun)
Aranmaz
4 Yıllık Lisans Mezunları
Aranmaz

(*)Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Risk Yönetimi, Aktüerya Bölümleridir.

Yukarıda özellikleri yazılı tüm kişiler için SEGEM belgesinin olması şarttır.

https://www.segem.org.tr/2022/2022_sinav_takvim.pdf

Not:
Mesleki deneyimi ispatlamak adına SGK kayıtlarının ibraz edilmesi gereklidir.

MESLEKİ DENEYİM SÜRESİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

• Mesleki deneyim süresinin sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde tamamlanması gerekmektedir. Sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlar sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans aracıları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlardır.
• Levhaya kayıtlı sigorta eksperliği faaliyetinde bulunulmuş olması mesleki deneyimden sayılır.
• Mesleki deneyime ilişkin sürelerin hesabında teknik personel unvanının kazanılması için geçirilen süreler dikkate alınır.
• Bankalar vb. çalışanlar için mesleki deneyim süresinin hesabında Segem belgesinin alındığı tarih esas alınacaktır. Ayrıca bu deneyim süresinin kanıtlanması için ilgili kurum ve kuruluşlardan görev tanımı ile ilgili bilgi ve belgelerin alınması gerekmektedir.
• Bireysel Emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler 6.cı maddenin ikinci fıkrasının(ç) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını(Segem) kazanmaları şartı ile Teknik Personel kabul edilir.

AYAZBEY SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.

‘’Geçmişe Bağlı , Geleceğe Açık’’

Şube Başvuru Formu